NAUKA JĘZYKA METODĄ PROJEKTÓW

Metoda projektów to praktyczna, aktywizująca metoda nauczania polegająca na samodzielnym realizowaniu przez uczniów zadania przygotowanego przez nauczyciela na podstawie ustalonych wcześniej założeń. Tyle definicja 😉 W praktyce metoda projektów to nowoczesny sposób pracy z uczniami, w którym praca nad konkretnymi projektami (takimi jak tworzenie plakatu, opracowywanie broszurki, przygotowywanie teatrzyku lub kręcenie filmu) jest ściśle powiązana z procesem uczenia się.

CO MA PROJEKT DO NAUKI JĘZYKA?

Podczas realizacji danego projektu (np. tworzenia plakatu na temat opieki nad zwierzętami domowymi) dzieci, komunikując się z nauczycielem i między sobą, wykorzystują szeroki wachlarz słownictwa, zarówno tego, które już znają, jak i całkiem nowego, związanego z tematem (w naszym przykładzie zwierzęta, obowiązki domowe, uczucia) i z techniką wykonania projektu (np. materiały plastyczne, czynności, przyimki), ćwiczą zastosowanie struktur gramatycznych w praktyce i trenują umiejętności językowe (mówienie, pisanie, czytanie, rozumienie ze słuchu). Jednym słowem metoda projektów daje dzieciom możliwość uczyć się języka w sposób praktyczny i jak najbardziej naturalny.

DODATKOWE ZALETY METODY

Nietrudno zgadnąć, że tworząc plakat o domu i jego pomieszczeniach lub mapę swoich podróży dzieci wykorzystują, utrwalają i rozszerzają wiedzę pozajęzykową, a dodatkowo doskonalą umiejętności manualne. Jednak, co nie mniej ważne, mają kształcą swoje umiejętności społeczne, ucząc się między innymi współpracy, podziału zadań, doceniania pracy innych, pracy samodzielnej, odpowiedzialności.

GRUPY 2017/2018

 

PROJECT KIDS 1

angielski dla dzieci w wieku 6 - 7 - 8 lat

1 x 60 minut w tygodniu

grupa 3 - 6 osób

sobota

10:00 - 11:00

Startujemy 23 września

Zajęcia prowadzi

Magda Kwiecińska

 

angielski dla dzieci

PROJECT KIDS 2

angielski dla dzieci w wieku 8 - 9 - 10 lat

1 x 60 minut w tygodniu

grupa 3 - 6 osób

sobota

11:15 - 12:15

Startujemy 23 września

Zajęcia prowadzi

Magda Kwiecińska