JAK FRIENDS PRACUJĄ Z DZIEĆMI?

Łączymy metodę naturalną (mówienie do dzieci prostym językiem, tak, jak rodzice zwracają się do maluchów, które dopiero uczą się mówić) z metodą polisensoryczną (odkrywanie języka obcego wszystkimi zmysłami) oraz metodą projektów. „Zanurzamy” dzieci w języku – na zajęciach z języka angielskiego rozmawiamy z dziećmi wyłącznie po angielsku. I – to nie bez znaczenia – pracujemy wyłącznie w małych grupach (maksymalnie 6 osób). Dlaczego? Dlatego że chcemy poświęcić każdemu dziecku tyle czasu, na ile zasługuje, czyli jak najwięcej.

NAUKA JĘZYKA METODĄ PROJEKTÓW

Metoda projektów to praktyczna, aktywizująca metoda nauczania polegająca na samodzielnym realizowaniu przez uczniów zadania przygotowanego przez nauczyciela na podstawie ustalonych wcześniej założeń. Tyle definicja 😉 W praktyce metoda projektów to nowoczesny sposób pracy z uczniami, w którym praca nad konkretnymi projektami (takimi jak tworzenie plakatu, opracowywanie broszurki, przygotowywanie teatrzyku lub kręcenie filmu) jest ściśle powiązana z procesem uczenia się.

CO MA PROJEKT DO NAUKI JĘZYKA?

Podczas realizacji danego projektu (np. tworzenia plakatu na temat opieki nad zwierzętami domowymi) dzieci, komunikując się z nauczycielem i między sobą, wykorzystują szeroki wachlarz słownictwa, zarówno tego, które już znają, jak i całkiem nowego, związanego z tematem (w naszym przykładzie zwierzęta, obowiązki domowe, uczucia) i z techniką wykonania projektu (np. materiały plastyczne, czynności, przyimki), ćwiczą zastosowanie struktur gramatycznych w praktyce i trenują umiejętności językowe (mówienie, pisanie, czytanie, rozumienie ze słuchu). Jednym słowem metoda projektów daje dzieciom możliwość uczyć się języka w sposób praktyczny i jak najbardziej naturalny.

7-8 year olds

 1 x 55 minut w tygodniu

grupa 3 - 6 osób

środa

17:45 - 18:40

Startujemy 19 września

 

Zajęcia prowadzi

Magda Kwiecińska