AMBITNE KURSY DLA STARSZYCH DZIECI

Kursy Big Kids, podobnie jak kursy dla naszych młodszych dzieci, stawiają na praktyczne wykorzystanie języka, dobrą zabawę, kreatywność i współpracę w grupie, ale jeszcze większego znaczenia nabiera w nich umiejętność krytycznego myślenia. Nasze „wielkie dzieci” odpowiedzą na wielkie pytania: Czy opłaca się dzielić? Co ma smak i zapach? Co możemy zobaczyć i usłyszeć, a czego nie? Jakie nawyki pozwalają nam pozostać zdrowymi? Jak to jest mieć identycznego bliźniaka? I wiele innych…

CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED LEARNING

Pragniemy zaoferować dzieciakom w wieku powyżej ósmego roku życia ambitny i fascynujący kurs, który wprowadzi je w świat języka angielskiego i oswoi z nim nie tylko poprzez dostosowane do ich wieku materiały, a przede wszystkim wykorzystując ich naturalną ciekawość świata i chęć poszukiwania odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Stąd w programie Big Kids elementy CLIL (Content and Language Integrated Learning): do nauki czytania i pisania, mówienia i słuchania oraz gramatyki i słownictwa wykorzystamy elementy międzyprzedmiotowe, pozwalając dzieciom wykorzystać język w praktyce podczas każdych zajęć.

10-11 year olds

 2 x 55 minut w tygodniu

grupa 3 - 6 osób

poniedziałek i środa

15:00 - 15:55

Startujemy 17 września