Prosimy Was o wypełnienie krótkiej ankiety dotyczącej Waszej pracy i współpracy z nami w minionym roku szkolnym.

Ankieta semestralna
1. MOJA PRACA
Ogólna ocena swojej pracy:
Jak ocenisz swoje:
a. przygotowanie do zajęć *
b. jakość przygotowanych materiałów *
c. zaangażowanie w prowadzone zajęcia *
d. dostosowanie programu kursu i materiałów do oczekiwań i potrzeb kursanta *
2. WSPÓŁPRACA Z BIUREM
Ogólna ocena współpracy ze szkołą *
Jak ocenisz:
a. współpracę z biurem przy organizacji nowych kursów *
b. współpracę z biurem przy obsłudze kursów *
c. jakość i terminowość rozliczeń i umów *
3. WSPARCIE METODYCZNE
Ogólna ocena współpracy z metodykiem *
a. jakość przeprowadzonych szkoleń *
b. jakość wsparcia metodycznego *
c. współpraca przy rozwiązywaniu problemów *