Czy istnieje cudowna uniwersalna metoda nauczania języków obcych, która będzie dobra dla każdego i w każdej sytuacji?

Każdy z nas jest inny. I tak jak jesteśmy różni, tak w różny sposób uczymy się języków i opanowujemy poszczególne językowe sprawności.

To jak się uczymy – a tym samym jaka metoda lub kombinacja metod będzie dla nas w danym momencie najlepsza – zależy od bardzo wielu czynników, między innymi od naszego wieku, charakteru, obranych celów i priorytetów, od materiału, który chcemy opanować lub sprawności językowych, na których najbardziej nam zależy, a także od naszej wiedzy ogólnej, kompetencji pozajęzykowych, sposobu przyswajania informacji, rodzaju i poziomu motywacji, ekspozycji na język, a nawet emocji, które nam towarzyszą podczas nauki i przekonań, jakie mamy na jej temat.

Dlatego nie upieramy się przy jednej metodzie i nie próbujemy stosować tych samych technik nauczania do wszystkich.

Zamiast tego czerpiemy z całego bogactwa najnowszej wiedzy z zakresu lingwistyki, teorii procesów uczenia się i współczesnej metodyki nauczania języków obcych, tak aby jak najlepiej dostosować nasze zajęcia do Twoich potrzeb.

Stawiamy na pragmatyczny eklektyzm – nie wykluczamy żadnej metody, techniki, czy podejścia, a z każdej wybieramy to, co będzie dla Ciebie w danym momencie najlepsze.