Tak jak każdy z nas jest inny, tak inne są nasze potrzeby i cele, również w odniesieniu do znajomości języków obcych.

Podejście Friends opiera się na poszanowaniu tej właśnie inności i wyjątkowości.