Project Kids, czyli angielski w praktyce

Już po raz drugi zaprosimy dzieci do udziału w kursie opartym na metodzie projektów.

Czym jest metoda projektów?

Metoda projektów to praktyczna, aktywizująca metoda nauczania polegająca na samodzielnym realizowaniu przez uczniów zadania przygotowanego przez nauczyciela na podstawie ustalonych wcześniej założeń. Tyle definicja 😉 W praktyce metoda projektów to nowoczesny sposób pracy z uczniami, w którym praca nad konkretnymi projektami (takimi jak tworzenie plakatu, opracowywanie broszurki, przygotowywanie teatrzyku lub kręcenie filmu) jest ściśle powiązana z procesem uczenia się.

Co mają projekty do nauki języka?

Podczas realizacji danego projektu (np. tworzenia plakatu na temat opieki nad zwierzętami domowymi) dzieci, komunikując się z nauczycielem i między sobą, wykorzystują szeroki wachlarz znanego sobie i nowego słownictwa związanego z tematem (w naszym przykładzie zwierzęta, obowiązki domowe, uczucia) i z techniką wykonania projektu (np. materiały plastyczne, czynności, przyimki), ćwiczą zastosowanie struktur gramatycznych w praktyce i trenują umiejętności językowe (mówienie, pisanie, czytanie, rozumienie ze słuchu). Jednym słowem metoda projektów daje dzieciom możliwość uczyć się języka w sposób praktyczny i jak najbardziej naturalny.

Jakie są dodatkowe zalety metody projektów?

Nietrudno zgadnąć, że tworząc plakat o domu i jego pomieszczeniach lub mapę swoich podróży dzieci wykorzystują, utrwalają i rozszerzają wiedzę pozajęzykową, a dodatkowo doskonalą umiejętności manualne. Jednak, co nie mniej ważne, mają kształcą swoje umiejętności społeczne, ucząc się między innymi:

  • współpracy,
  • podziału zadań,
  • doceniania pracy innych,
  • pracy samodzielnej,
  • odpowiedzialności.
RUSZYŁY ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2016/2017

angielski dla dzieci

🙁

brak wolnych miejsc

 

Project Kids Weekdays:

angielski dla dzieci w wieku 7 lat

2 x 55 minut w tygodniu

grupa: 3 – 6 osób

poniedziałek i środa

18:45 -19:40

Zajęcia prowadzi:

Sara Suchanek

 

Project Kids Weekend:

angielski dla dzieci w wieku 7 – 9 lat

1 x 80 minut w tygodniu

grupa: 3 – 6 osób

sobota

10:00 – 11:20

Zajęcia prowadzi:

Magda Kwiecińska

 

angielski dla dzieci

🙂

mamy jeszcze wolne miejsca

Zapisy

Twoje dziecko jest za małe do Project Kids? Zapraszamy do Kids Club na angielski przez zabawę.

Twoje dziecko jest za duże do Project Kids? Zapisz je na zajęcia Big Kids przeznaczone dla starszych dzieci.